Ring oss: 0490 12 12 12
Sök
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Rengöringspuck för fritös

Rengöringspuck för fritös

Se etikett.

Gå till produktblad
Artikelnr: 9921 Kategori: Brand:

Specifikation

Förpackningsstorlek

5x120g

Netto / avrunnen vikt

120g

Förpackningstyp

Kartong

Antal förpackningar / pall

72

GTIN

7393756099217

Max. förvaringstemperatur

35

Min. förvaringstemperatur

8

Förvaringsinformation

Förvaras torrt i rumstemperatur.

Tillverkningsland

Usa

Innehållsförteckning

Natriumkarbonat, natriumhydroxid, natriummetasilikat, nonjonisk tensid, nonylfenoletoxylat, natriumtripolyfosfat.

Övrig information

FARLIGA EGENSKAPER:Faroklass: Starkt frätande.Hälsofarliga egenskaper: Starkt frätande.Miljöfarliga egenskaper: Produkten är bedömd som ej miljöfarlig.Risk för brand och explosion: Ej brand- eller explosionsfarlig produkt.Användning: Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon el. ansiktsskydd.Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontaka läkare.Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning el. etiketten.OBS! Använd aldrig Cleano rengöringspuck tillsammans med andra rengöringsmedel.