MiljöpolicyTillsammans ska vi förbättra. Därför har vi inom GG Handel AB ett kontinuerligt kvalitetsarbete, där miljöfrågor utgör en viktig del. Vi ska använda våra naturresurser med omsorg och tänka på miljöns bästa, det är vi alla överens om. Det känns därför naturligt för oss inom GG Handel AB att intensifiera vårt miljöarbete både internt och externt. Som alla företag utnyttjar vi naturresurser av olika slag, vi ska anpassa oss till naturens kretslopp dvs allt vi tar från naturen ska kunna återanvändas eller återvinnas och till slut tas hand om av naturen utan att den skadas. Vår miljöpolicy visar vår inriktning i miljöfrågor och fungerar som en vägledning för alla medarbetare.

Se PDF för mera information om vår miljöpolicy.