Personuppgiftspolicy

GG Handel i Skara AB, 556985-0901 ("Bolaget") är personuppgiftsansvarig för den
behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med att:
  • du som kund, eller representant för kund, tillhandahålls Tjänsten;
  • du som potentiell kund, eller representant för potentiell kund, erhåller information från Bolaget;
  • du som leverantör eller samarbetspartner, eller representant för dessa, ingår samarbete med Bolaget; samt
  • du sökt en tjänst hos Bolaget.

Bolaget ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt
sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.


Läs mer i dokumentationen nedan:
Personuppgiftspolicy GG Handel i Skara AB     137 Kb


Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling, kontakta:
GG Handel i Skara AB, org.nr 556985-0901
Kampetorpsgatan 4
532 37 Skara
+46 511 244 00
order@gghandel.se

Personuppgiftspolicyn antogs den 25 maj 2018